Загальна інформація про спеціальності

Кафедра транспортних технологій і логістики готує бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями:

275 Транспортні технології

БАКАЛАВРАТ
(після 11 класу (3 роки і 10 місяців),
після технікуму (1 рік і 10 місяців)):

– Транспортні технології

Транспортна логістика і міжнародні перевезення

– Організація перевезень і управління на транспорті

– Логістика, ланцюги постачань і інтелектуальні транспортні системи

 

МАГІСТРАТУРА (1 рік, 4 місяці):

– Організація перевезень і управління на транспорті

– Логістика, ланцюги постачань і інтелектуальні транспортні системи

 

На сучасний момент інформаційною базою про основні вимоги роботодавців до фахівців з логістики і транспорту в м. Харкові є інформаційний портал – Logistics-GR (http://www.logistics-gr.com/). Даний проект розроблений і підтримується викладачем кафедри транспортних технологій і логістики.

На сайті Logistics-GR міститься рубрика «Работа в Харькове (архив)», в якій систематизовані і зберігаються дані про вакансії з логістики і транспорту. База даних про вакансії включає матеріали за період з січня 2010 року по грудень 2014 року. З січня 2015 року інформація про вакансії з логістики і транспорту ведеться на сайті http://job.logistics-gr.com/ в розділі «Вакансии в Харькове (общее)»

 

Короткий огляд актуальності спеціальностей кафедри транспортних технологій і логістики:

1. Попит на фахівців в області логістики і транспорту є досить постійним. Існує велика кількість спеціалізацій, де випускник з кафедри транспортних технологій і логістики може знайти своє застосування.

2. Аналіз вакансій фахівців з логістики і транспорту свідчить про тенденцію отримання освіти в сфері логістики як додаткової освіти (додаткової професії). Це можна пояснити попитом на фахівців з логістики і транспорту. Також це свідчить про достатню універсальність освіти в сфері логістики.

3. Освіту в сфері логістики і транспорту можна вважати вдалим доповнення до більшості інших видів освіти. Наявність знань і сертифікатів (дипломів) про освіту в сфері логістики і транспорту буде гарною основною для побудови успішної кар’єри.

4. Розвиток Інтернет-проектів у професійному середовищі фахівців з логістики і транспорту забезпечує взаємний зворотний зв’язок навчального процесу і ринку працевлаштування.

5. Науково-методична база кафедри транспортних технологій і логістики може представляти інтерес як для тих, хто тільки стоїть перед вибором професії, так і тих, хто вже має вищу або спеціальну освіту.

 

 

ФАХІВЕЦЬ З ЛОГІСТИКИ знає і використовує:

Л – логіку ведення бізнесу у сучасному глобалізованому світі та швидкозмінному ринковому середовищі;
О – оптимізацію діяльності підприємств і організацій, тобто методи і моделі оптимізації логістичної діяльності;
Г – географію і характеристики вантажопотоків, глобальні та регіональні ланцюги товарного руху;
І – інформаційне забезпечення (методи і прийоми роботи з інформацією, інформаційні технології і системи, що реалізують основні логістичні концепції);
С – складське господарство, умови зберігання товарів та методи управління запасами;
Т – транспортно-експедиційне забезпечення товарного руху, транспортну та логістичну інфраструктуру різних регіонів, умови перевезення вантажів на різних видах транспорту;
И – інструменти зниження сукупних витрат та підвищення ефективності бізнесу на рівні підприємства або ланцюга поставок, ;
К – конкурентів, особливості конкурентного середовища та методи створення конкурентних переваг з використанням логістичної стратегії;
А – алгоритми управління відносинами із споживачами та створення доданої цінності продукції,
Авторитет і кваліфікація професорсько-викладацького складу кафедри логістики, сучасні форми і методи організації навчання, раціональне впровадження теоретичних знань під час виконання курсових та наукових робіт і проектів, вивчення іноземних мов дають можливість вам отримати глибокі знання, а також дозволяють використовувати міжнародні зв’язки кафедри, що забезпечить ВАШ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ КАР’ЄРНОМУ ЗРОСТАННІ !

Добавить комментарий