Силабуси дисциплін

Управління ланцюгами постачань, запасами і логістичними центрами

Експертиза транспортних пригод

Забезпечення якості виконання робіт на транспорті

Інформаційні технології і програмні засоби управління транспортом і складом

Інтегровані транспортні системи

Інтелектуальні транспортні системи і логістичний моніторинг

Методи наукових досліджень

Митні особливості при формуванні транспортних процесів і зовнішньоекономічна діяльність

Моделювання процесів вантажних перевезень в агропромисловому комплексі

Моделювання процесів пасажирських перевезень в агропромисловому комплексі

Основи дилерської діяльності

Основи логістичного консультування, коучингу і транспортної діагностики

Оптимізація логістичних рішень в транспортно-логістичних системах

Проектний аналіз і реалізація проектів в сфері транспортних технологій

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Професійна термінологія міжнародних перевезень

Технології міської логістики в аграрних ланцюгах постачань

Технології транспортно-експедиторської діяльності

Управління вантажними та пасажирськими перевезеннями

Управління рухом транспортних засобів

Надійність та ефективність транспортних технологій

Перевезення небезпечних вантажів

Ресурсозбереження в межах технологій транспорту і логістики

Філософія людського спілкування

Корпоративна культура