Наукова школа

Скачать (PDF, 502KB)

Захист дисертацій
  2016 рік
  1. Захарченко М.Б. Моделювання процесів тертя та зношування в прямих та зворотних трі-босистемах в умовах граничного мащення, спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. ХНТУСГ, 29.06.2016.

  2015 рік
  Не захищалися

  2014 рік
  1. Козир А.Г. Моделювання перехідних процесів тертя та зношування в трібосистемах гідромашин : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 “Тертя та зношування в машинах” / А.Г. Козир. – Харків, 2014. – 186 с. (захист 10.10.2014 К 64.832.03 при ХНТУСГ ім. П.Василенка).
  2. Сисенко І.І. Підвищення зносостійкості трібосистем двотактного двигуна застосуванням моторних олив на рослинній основі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 “Тертя та зношування в машинах” / І.І. Сисенко. – Харків, 2014. – 181 с. (захист 07.11.2014 К 64.832.03 при ХНТУСГ ім. П.Василенка).

  2013 рік
  1. Холодова О.О.. Формування систем паркингів в центральних ділових частинах великих та найбільших міст: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 “Транспортні системи” / О.О. Холодова. – Харків, 2013. – 228 с. (захист 02.10.2013 Д 64.059.02 при ХНАДУ)
  2. Кравцов А.Г. Підвищення зносостійкості трібосистем гідромашин використанням робочих рідин рослинного походження: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 “Тертя та зношування в машинах” / А.Г. Кравцов. – Харків, 2013. – 184 с. (захист 08.11.2013 К 64.832.03 при ХНТУСГ ім. П.Василенка).