Cпівробітники кафедри


dsc_0764
yyo5sfuuy0k

DSC_0792
Завідувач кафедри:
Войтов Віктор Анатолійович
доктор технічних наук, професор.Є керівником наукової школи «Конструктивна зносостійкість трібосистем машин та моніторинг їх надійності»Народився 9 серпня 1958 року в р. Білорусь. В 1983 р. закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище, факультет літальних апаратів. Спеціальність – літальні апарати та газотурбінні силові установки. Кваліфікація інженер-механік.
В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.02.04 – тертя та зношування в машинах в спеціалізованій вченій раді Київського міжнародного університету цивільної авіації. В 1999 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності 05.02.04 – тертя та зношування в машинах в спеціалізованій вченій раді Хмельницького технологічного університету Поділля. Тем а дисертації «Моделювання процесів тертя та зношування у трібосистемах гідромашин як основа рішення задач проектування»
DSC_0aaaaaaaa164(1)
Горяїнов Олексій Миколайович
професор, к.т.н.Научные интересы: логистика, транспорт, цепи поставок, транспортная диагностика, интеллектуальные транспортные системы.
Публикации: более 150 научных и методических работ.
Учебные курсы: «Грузовые перевозки», «Основы научных исследований и теории статистики», «Основы логистического консультирования, коучинга и транспортной диагностики», «Интеллектуальные транспортные системы и логистический мониторинг» и др.
Интернет-проект: http://www.logistics-gr.com (руководитель проекта)
Больше информации на странице – «Горяинов»
DSC_0421

Музильов Дмитро Олександрович
доцент кафедри ТТЛ, к.т.н.

1. Навчально-науковий напрямок: розподільчі центри; взаємодія видів транспорту; логістика

2. Навчальні дисципліни: Елементи вантажознавства і навантажувально-розвантажувальних операцій, Організація та управління навантажувально-розвантажувальними роботами, Транспортні технології в АПК, Управління вантажними і пасажирськими перевезеннями, Проектний аналіз і реалізація проектів в сфері транспортних технологій, Методи наукових досліджень.

3. Приклади наукових публікацій: – Музылев Д. А. Определение рациональной структуры уборочно‑транспортного комплекса [Текст] / Д. А. Музылев, Н. Г. Бережная // Научное обозрение. – 2015. – № 24. – С. 461 469. – Музылев Д. А. Разработка методики выбора условий взаимодействия зерноуборочного и транспортного комплексов [Текст] / Д. А. Музылев, А. Г. Кравцов, Н. В. Карнаух, Н. Г. Бережная, О. В. Кутья // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Т. 2, № 3 (80). – C. 11-21.

DSC_0433
Кравцов Андрій Григорович
доцент кафедри ТТЛ, к.т.н., декан факультету технологічних систем і лоігстики
1. Навчально-науковий напрямок: логістика; оптимізація ланцюгів постачання; проблеми тертя та зношування, а також досліджує експлуатаційні властивості паливно-мастильних матеріалів.
2. Навчальні дисципліни: «Основи логістики. Логістика в транспортній галузі», Транспортно-складська логістика,
3. Приклади наукових публікацій: – Музылев Д. А. Разработка методики выбора условий взаимодействия зерноуборочного и транспортного комплексов [Текст] / Д. А. Музылев, А. Г. Кравцов, Н. В. Карнаух, Н. Г. Бережная, О. В. Кутья // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Т. 2, № 3 (80). – C. 11-21. – Музильов, Д. О. Порядок формування комбінацій вихідних даних для визначення розмірів збирально транспортного комплексу [Текст] / Д. О. Музильов, А. Г. Кравцов, Н. Г. Бережна, О. І. Усков // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка, присвячений 85 – річчю університету: Транспортні технології / Випуск 160, Мін-во освіти і науки України. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2015. – С. 273–278.

 

 

IMG_0120ууцу
Карнаух Миколай Віталійович
к.т.н., доцент кафедри ТТЛ
1. Навчально-науковий напрямок: дослідження операцій у транспортних системах; транспортні процеси та системи; енергозберігаючі технології на транспорті.
2. Навчальні дисципліни: Дослідження операцій у транспортних системах, Енергозбереження та поновлювальні джерела енергії на транспорті, Дослідження і проектування транспортних систем, Основи теорій транспортних процесів і систем, Експлуатаційні властивості і екологічна безпека ТЗ, Системи керування перевізним процесом, Ресурсозбереження в межах технологій транспорту і логістики, Надійність та ефективність транспортних технологій
3. Приклади наукових публікацій: – Музылев Д. А. Разработка методики выбора условий взаимодействия зерноуборочного и транспортного комплексов [Текст] / Д. А. Музылев, А. Г. Кравцов, Н. В. Карнаух, Н. Г. Бережная, О. В. Кутья // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Т. 2, № 3 (80). – C. 11-21. – Карнаух Н. В. Теоретические исследования надежности топливной системы дизелей средств транспорта при расширении топливной базы / Н. В. Карнаух // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. — 2016. — № 4. — С. 252-267.
Бережна Наталя Георгіївна
доцент кафедри ТТЛ 1. Навчально-науковий напрямок: управління перевезеннями на транспорті; логістика; організація і регулювання дорожнього руху. 2. Навчальні дисципліни: Основи професійної діяльності і загальний курс транспорту, Професійна термінологія на транспорті (Logistics), Методи, моделі і контроль ОДР, Пасажирські перевезення, Організація та управління перевезеннями пасажирів, Управління перевезеннями на основі програмних продуктів, Управління рухом транспортних засобів і методи навігації, Професійна термінологія міжнародних перевезень. 3. Приклади наукових публікацій: – Музылев Д. А. Разработка методики выбора условий взаимодействия зерноуборочного и транспортного комплексов [Текст] / Д. А. Музылев, А. Г. Кравцов, Н. В. Карнаух, Н. Г. Бережная, О. В. Кутья // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Т. 2, № 3 (80). – C. 11-21. – Бережна Н.Г. Математична модель імовірнісного моделювання процесів транспортного обслуговування збирання цукрового буряку // Наук. журнал Харк. нац. техніч. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». – Вип. 16. – Х.: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2016. – С. 34–44.
1966915_617439691670602_727894596_nКутья Олеся Валеріївна
викладач кафедри ТТЛ 1. Навчально-науковий напрямок: міжнародні перевезення; митний контроль; логістика 2. Навчальні дисципліни: Організація міжнародних перевезень і митний контроль, Професійна термінологія міжнародних перевезень, Транспортні підприємства України, Міжнародні перевезення та елементи митного оформлення, Митні особливості при формуванні транспортних процесів і ЗЕД, Logistics 3. Приклади наукових публікацій: – Музылев Д. А. Разработка методики выбора условий взаимодействия зерноуборочного и транспортного комплексов [Текст] / Д. А. Музылев, А. Г. Кравцов, Н. В. Карнаух, Н. Г. Бережная, О. В. Кутья // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Т. 2, № 3 (80). – C. 11-21. – Музильов Д.О. Критерій формування збирально-транспортного комплексу з урахуванням сучасних економічних умов агропромислової галузі України [Текст] / Д. О. Музильов, Н. Г. Бережна, О. В. Кутья // Вісник НТУ “ХПІ» Серія: «Механіко-технологічні системи та комплекси». – Харків : НТУ “ХПІ», 2016. – No36(1145). – С. 80-84.


Фененко Катерина Андріївна

завідуюча лабораторією

vcvwwkecei8
Біляєва Оксана Сергіївна
Біляєва Оксана Сергіївна, викладач кафедри ТТЛ 1. Навчально-науковий напрямок: транспортні технології; планування діяльності транспортних підприємств; експертиза та аналіз дорожньо-транспортних пригод 2. Навчальні дисципліни: Оцінка складових організації перевезень, Основи безпеки ТЗ і експертизи ДТП, Експертиза транспортних пригод