Кафедра Т Т Л

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу, її засновано в листопаді 2012 р. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Віктор Анатолійович Войтов.

Кафедра транспортних технологій і логістики готує бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями:

– рівень бакалавру – напрям «Транспортні технології» 6.070101
– рівень магістра – спеціальність «Транспортні системи» 8.07010101
– рівень магістра – спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» 8.07010102

В межах підготовки бакалаврів кафедра транспортних технологій і логістики викладає наступні навчальні дисципліни:
1. Дослідження операцій у транспортних системах
2. Основи теорії систем і управління
3. Загальний курс транспорту
4. Логістика
5. Вантажні перевезення
6. Пасажирські перевезення
7. Взаємодія видів транспорту
8. Основи теорій транспортних процесів і систем
9. Основи безпеки транспортних засобів і експертиза ДТП
10. Енергозбереження та поновлювання джерела енергії на транспорті
11. Системи навігації та зв’язку на транспорті
12. Методи, моделі і контроль організації дорожнього руху
13. Операційний менеджмент на транспорті
14. Транспортно-складська логістика
15. Експлуатаційні властивості і екологічна безпека транспортних засобів
16. Основи трибології та надійності транспортних засобів
17. Елементи вантажознавства і навантажувально-розвантажувальні операції
18. Автомобільні дороги і інфраструктура
19. Основи статистики і наукових досліджень
20. Міжнародні перевезення та елементи митного оформлення
21. Система «водій-машина-біосередовище» та інші.

В межах підготовки магістрів кафедра транспортних технологій і логістики викладає наступні навчальні дисципліни:

1. Проектний аналіз
2. Методи наукових досліджень
3. Управління ланцюгом постачань
4. Інтегровані транспортні системи
5. Управління запасами транспортно-логістичних систем
6. Оптимізація логістичних рішень у транспортних системах
7. Основи логістичного консультування, коучингу і транспортної діагностики
8. Інформаційні технології і програмні засоби управління транспортом і складом
9. Технології міської логістики в аграрних ланцюгах постачань
10. Інтелектуальні транспортні системи і логістичний моніторинг
11. Зовнішньоекономічна діяльність і макрологістичні системи
12. Моделювання процесів вантажних перевезень в АПК
13. Моделювання процесів пасажирських перевезень в АПК
14. Сервіс, системи якості і сертифікація в сфері транспортно-логістичної діяльності
15. Ресурсозбереження в межах технологій транспорту і логістики
16. Основи транспортно-експедиційного обслуговування
17. Перевезення вантажів і пасажирів в інтегрованих транспортних системах
18. Транспортно-експедиторська діяльність
19. Управління ризиками і оціночна діяльність в транспортно-складських системах та інші.
Короткий огляд актуальності спеціальностей кафедри транспортних технологій і логістики:

1. Попит на фахівців в області логістики і транспорту є досить постійним. Існує велика кількість спеціалізацій, де випускник з кафедри транспортних технологій і логістики може знайти своє застосування.
2. Станом на березень 2013 середня зарплата фахівця з логістики і транспорту складає – 2500-5000 грн.
3. Аналіз вакансій фахівців з логістики і транспорту свідчить про тенденцію отримання освіти в сфері логістики як додаткової освіти (додаткової професії). Це можна пояснити попитом на фахівців з логістики і транспорту. Також це свідчить про достатню універсальність освіти в сфері логістики.
4. Освіту в сфері логістики і транспорту можна вважати вдалим доповнення до більшості інших видів освіти. Наявність знань і сертифікатів (дипломів) про освіту в сфері логістики і транспорту буде гарною основною для побудови успішної кар’єри.
5. Розвиток Інтернет-проектів у професійному середовищі фахівців з логістики і транспорту забезпечує взаємний зворотний зв’язок навчального процесу і ринку працевлаштування.
6. Науково-методична база кафедри транспортних технологій і логістики може представляти інтерес як для тих, хто тільки стоїть перед вибором професії, так і тих, хто вже має вищу або спеціальну освіту.

Ключові слова: транспортні технології, логістика, транспортна логістика, перевезення, транспорт, магістр, бакалавр, освіта, вища освіта, диплом, транспортні системи, перевезення